gold_stroke5
gold_stroke1

Årets priser

Här kan du läsa mer om de priser som kommer att delas ut under kvällen. Nomineringen är nu stängd.

Årets Marknadsförare delas ut av Tillväxt Motala

Priset delas ut till det företag, organisation, förening eller den person i Motala som varit bäst på att marknadsföra sig under året. Priset uppmärksammar ett framgångsrikt marknadsföringsarbete. En liten eller stor kreativ insats som lett till framträdande marknadsföring.

Årets Innovation delas ut av Motala kommun

Priset delas ut till en person, grupp, företag eller organisation i Motala kommun som under året gjort något som förbättrat kvaliteten, ökat effektiviteten, bidragit till en hållbar utveckling eller gjort arbetet enklare. Kort sagt gjort något som är till nytta för de som bor och verkar i Motala. Det kan exempelvis vara en innovativ lösning på ett arbetssätt, en ny metod, tjänst eller produkt, nya former för samverkan och dialog eller andra innovativa lösningar på ett problem. 

Årets Turismpris delas ut av Göta kanalbolag

Priset delas ut till den turismaktör som genom hållbara och föredömliga insatser i sin verksamhet har bidragit till att göra Motala mer attraktivt för besökare. Syftet med priset är att uppmärksamma såväl nyskapande som långvarigt, framgångsrikt arbete och samverkan med andra aktörer på besöksmålet.

Årets Energipris delas ut av Motala Energi

Energi finns överallt i olika former och beskrivs som en fysikalisk storhet med potential att medföra rörelse. Här sätter bara fantasin gränser. Priset delas ut till det företag, den organisation, förening eller person som genom sin verksamhet skapat positiv energi och därmed genererat ett mervärde för andra, i stort och smått. Syftet med priset är att uppmärksamma energiska föredömen.

Årets Ledare delas ut av Skill, OnePartnerGroup och Unik Resurs

Priset går till en person med en ledande position i ett företag eller en verksamhet i Motala kommun.  Ledarskapet ska ha resulterat i en tydlig positiv förändring inom organisationen. Ledaren ska ha en god förmåga att se potential och utveckla sina medarbetares bästa sidor. Vidare ska ledaren med prestigelöshet ha lyft medarbetarna i sina roller och utmanat dem att våga lita på sin förmåga. Ledaren ska besitta förmågan att skapa förtroende, samt ha kompetensen att anpassa sig till olika individer och situationer. Det är meriterande om det kan uppvisas att ledaren har vänt en trend på ett mätbart sätt.

Årets Hållbarhetspris delas ut av Svensk Plaståtervinning

Priset ska lyfta fram ett företag, en organisation eller person som på ett innovativt sätt arbetar för hållbarhet. Att minska klimatavtrycket är viktigare än någonsin och utmärkelsen uppmärksammar värdet av det arbete som görs lokalt. Det kan vara såväl små som stora insatser.

Årets Handelspris delas ut av Bostadsstiftelsen Platen, Mannersons Fastighets AB och Lövgrens Fastigheter AB

Vinnaren av Motalas handelspris är ett företag eller en person som är en stark ambassadör för handeln i Motala. Personlig service och trevligt bemötande är utmärkande. Det kan också vara en person eller företag som arbetar för att utveckla branschen genom stärkt samverkan. Priset syftar till att lyfta fram individer eller företag i Motala som är goda föredömen i sitt sätt att arbeta kreativt med sitt koncept inom handelsbranschen. Personen eller företaget ska bidra till att stärka bilden av Motala som en attraktiv handelsplats.

Årets Motalaförebild

Priset ska lyfta fram personer som med sitt engagemang bidrar till ett mer attraktivt Motala. Det kan handla om att sätta Motala på kartan eller att göra något specifikt för de boende i kommunen.  Priset ska lyfta fram personer som med sitt engagemang bidrar till ett mer attraktivt Motala. Det kan handla om att sätta Motala på kartan eller att göra något specifikt för de boende i kommunen.

Årets Motalaförebild utses av MVT som har röstning via sina egna kanaler senare i höst.

Företagarnas Hederspris

Företagarna Motala & Vadstena vill med denna utmärkelse premiera personer eller företag som utmärkt sig på ett enastående sätt, eller presterat något utöver det vanliga, och som för detta förtjänar uppmärksamhet och tid i rampljuset. Det kan vara ett företag som har gjort något riktigt bra för sin personal, en miljöinsats utan dess like, en raketstart eller att man på något sätt utmärkt sig på ett sätt som är värt att uppmärksamma, endast fantasin sätter gränser.